Klassenouders
Klassenouders zijn ouders die gedurende een periode het contact tussen ouders en leerkrachten onderhouden.
Ze vormen een brug tussen de klas en de ouders. Elke groep heeft 1 klassenouder.

Wat zijn de taken van klassenouders?

 • Assisteren bij organisatorische zaken, 
 • Bedenken en organiseren van activiteiten (0.a. bij vieringen, avondvierdaagse, eindfeest),
 • Andere ouders betrekken bij activiteiten,
 • Het inschakelen van hulpouders uit de eigen groep bij allerlei activiteiten,
 • Ouders van de leerlingen betrekken bij het schoolgebeuren/ouderbetrokkenheid,
 • Assisteren bij thema’s die in de groep aan de orde komen en hier andere ouders in betrekken,
 • Betrokken zijn bij schoolactiviteiten.
 • Communicatie: leerkrachten nemen initiatieven.
 • GroepsWhatsapp. per groep: er wordt kort en bondig gecommuniceerd en geen overbodige zaken of persoonlijke berichten, ouders gebruiken nummer van leerkracht om te appen en niet om te telefoneren.

Onze Klassenouders zijn:

 • Groep 1-2 groen  
 • Groep 1-2 oranje : Mevr. Rianne Meijering
 • Groep 3       Mevr. Elke Deinum 
 • Groep 4       Mevr. Sarina van de Wal
 • Groep 5       Mevr. Inge Bottema
 • Groep 6       Mevr. Bianca Hazelaar 
 • Groep 7       Mevr.  Saskia Veenstra
 • Groep 8       Mevr. Dana Verheek