Veilige Sportieve Gezonde School

Wij doen mee met het project Sportieve Gezonde School om te werken aan een gezonde ontwikkeling en een duurzame en actieve leefstijl.
Wij willen als school een goed en veilig klimaat verzorgen voor onze leerlingen, ouders en team. Gezondheid bieden op het gebied van goede leer- en werkomstandigheden, een keuze maken voor gezonde voeding en voor een gezond lichaam en een gezonde geest. Door deze keuzes draagt onze school bij aan een gezondere leefstijl, betere schoolprestaties en minder schooluitval en dat vinden wij belangrijk!

De Sportieve Gezonde School in de praktijk

Bewegingsonderwijs

De kinderen van de groepen 1 en 2 hebben dagelijks bewegingsonderwijs in het speellokaal en buiten op het plein.

De groepen 4 t/m 8 hebben één of twee keer in de week bewegingsonderwijs in een gymlocatie.

De gymlessen hebben als doel om kinderen te leren zelfstandig bewegingsactiviteiten met elkaar op te zetten en te onderhouden. We hopen ook kinderen enthousiast te maken voor het bewegen, zodat er buiten de gymlessen meer bewogen wordt.
We maken ook gebruik van ons schoolplein voor pleinspelen en bezoeken de speeltuin aan de Kastanjelaan om te bewegen. Dit is een mooie plek om zelfstandig een spel als voetbal of handbal te reguleren.

De groepen 3 en 4 hebben jaarlijks een sportieve spelmiddag en de groepen 5 t/m 8 een sportdag.

Daarnaast doen we mee aan sporttoernooien die in de gemeente Oldambt worden georganiseerd.
Ook maken we gebruik van sportclinics in samenwerking met de sportscholen en verenigingen.

Schoolzwemprogramma

De kinderen van groep 3 hebben de mogelijkheid om onder schooltijd, het hele schooljaar mee te doen aan het schoolzwemprogramma. Het programma is gemaakt in samenwerking met zwembad de Watertoren. De kinderen hebben 2 keer per week 45 minuten les en kunnen hun zwemdiploma’s A,B en C behalen. Voor de leerlingen die het C diploma al bezitten is er een vervolgtraject om zwemvaardigheidsdiploma’s behalen.

Voor de kinderen van groep 4 is het ook mogelijk om in de periode van september tot de kerstvakantie een keer per week deel te nemen aan het schoolzwemprogramma.
Het schoolzwemprogramma is een betaalde activiteit en de kosten hiervoor zijn
€ 3,25 per les. Wij stimuleren de ouders om het zwemprogramma af te nemen.

Schoolzwemprogramma voor de groepen 4 t/m 8

De groepen 4 t/m 8 volgen in 2 blokken van 3 lessen clinics.
Het eerste blok staan de zwemvaardigheid, zwemveiligheid en conditie centraal en het tweede blok watersporten (waterpolo, aquarobics, snorkelen). Dit programma bekostigen we van de opbrengst van de inzameling van oud papier.

Huis voor de Sport   

In samenwerking met de Huis voor de Sport krijgen de kinderen 16 weken lang bewegingsonderwijs van een vakleerkracht van het Huis voor de sport. Daarnaast krijgen zij extra beweegmomenten aangeboden tijdens en na schooltijd. Het aanbod is veelzijdig en gevarieerd, zodat kinderen ontdekken wat hun talenten zijn en welke sport(en) ze leuk vinden.
Klik hier voor het promofilmpje van Huis voor de Sport, waarivoor opnames gemaakt zijn op ons schoolplein

Nijntje beweegdiploma voor de groepen 1

Onze groepen 1 doen jaarlijks mee aan het beweegdiploma verzorgd door het Huis van de Sport. Het Nijntje Beweegdiploma heeft de ambitie om kinderen te stimuleren om spelenderwijs beter te leren bewegen.
De Beweegdiploma lessen bestaan uit  20 lessen waarin op spelenderwijs veilig en verantwoord motorische vaardigheden van het kind geoefend worden. 

Schoolplein14

Ons schoolplein is een Schoolplein14 en een Cruyff Court ontmoetingsplek waar thema’s als respect voor elkaar, gezondheid, integratie, ontwikkeling en samen spelen centraal staan. Die thema’s worden vormgegeven door de 14 regels van Johan Cruijff. Deze zijn terug te vinden op ons schoolplein en elk Schoolplein14 en Cruyff Court ter wereld.

De 14 regels van Johan Cruijff zijn gedragsregels waar iedereen zich aan moet houden en elkaar op kan aanspreken. Thema’s als respect, samenspel, creativiteit en initiatief dienen als leidraad om leerlingen tijdens het spelen bewust te maken van hun verantwoordelijkheid en hoe je met elkaar omgaat. 

 

 

Gezonde school

Dit doen we aan de hand van de vier Gezonde School-pijlers.
Gezondheidseducatie:
Elk jaar doen we mee met het Nationaal Schoolontbijt en het ontbijt tijdens de Koningsspelen en indien mogelijk met het schoolgruitprogramma.
Fysieke en sociale omgeving: gezond gedrag stimuleren door aanpassingen in de 
fysieke en sociale omgeving: zoals KiVa , schoolplein 14 welke wordt gebruikt voor
buitenlessen.
Wij verzorgen seksuele voorlichting voor groep 8 met de lessen van
“De lentekriebels”.
Wij hebben een gezond traktatiebeleid.
In onze school hebben leerlingen inspraak door middel van de leerlingenraad.
Wij doen aan recycling van batterijen en oud papier.
Jaarlijks loopt CBS Maranatha met ruim 120 leerlingen mee met de 
avondvierdaagse. Elk jaar maken we er met de kinderen en begeleiders weer een 
sportieve en gezellige happening van!

Veilige School

Streetwise

Wij volgen één keer in de twee jaar met alle groepen “Streetwise” van de ANWB, zodat alle kinderen in hun basisschooltijd het gehele programma van Streetwise krijgen aangeboden.

VVN theoretisch en praktisch Verkeersexamen 

De kinderen van groep 7 volgen het programma van VVN voor theorie en praktijk en sluiten dit af met een examen.