Identiteit: christelijk onderwijs

Onze school onderscheidt zich door onze christelijke identiteit.

We zijn een open Christelijke school waar elk kind telt!
Waar alle kinderen en hun ouders van harte welkom zijn.

Wij willen als open, christelijke school een plaats zijn, waar alle kinderen mogen zijn zoals ze zijn en waar mensen werken die inspiratie, motivatie en uitdaging krijgen en geven.
Van belang is dat kinderen waarden en normen worden bijgebracht, die we vanuit de Bijbel leren.
Leren leren. Leren is een levenslange reis, waarbij ontmoeting en ontdekking centraal staan.
Leren is ook gericht zijn op elkaar en de wereld.

Kerk- en schoolvieringen

Een aantal keren per jaar vinden er vieringen plaats rondom een thema of feest.
Bij projecten zoals de Kinderboekenweek, Sinterklaas, een schoolthema, eindfeest, afscheid van groep 8.
Tijdens een viering kunnen allerlei vormen van expressie aan bod komen zoals zang, dans, toneel, voorlezen, vertellen, gedichten voordragen e.d. Een viering is niet alleen feestelijk en leuk, maar we leren ook van elkaar en ervaren dat we samen een gemeenschap zijn.

Bij vieringen rond de christelijke feestdagen zoals Kerst, Pasen en Pinksteren staat de Bijbelse boodschap centraal.
We gebruiken voor godsdienstonderwijs de methode Kind Op Maandag. Rond een thema leren de kinderen de Bijbelverhalen kennen en van daaruit, op eigen niveau, ook het verband te leggen naar de eigen leef-en belevingswereld.
 In de midden- en bovenbouw wordt naast het vertellen van de verhalen ook nagedacht over de vraag: ”Wat betekent dit verhaal nu voor mij en mijn omgeving?”

We vinden het belangrijk dat alle kinderen deelnemen aan de vieringen die gezamenlijk met de hele school, of in de groepen, of met ouders plaatsvinden.