Nieuws

We maken gebruik van de ouderportaal Parro. Deze is gekoppeld aan ons leerlingvolgsysteem ParnasSys. Parro is bedoeld voor korte berichten en gespreksaanvragen in de communicatie tussen de leerkracht en de ouder(s) van die betreffende groep.

Privacy-afspraken Vanwege de Privacywet (Algemene Verordening Gegevens) moet u er expliciet toestemming voor geven dat wij foto’s waar uw kind(eren) op staan, mogen gebruiken op bijvoorbeeld Parro. Wij vragen hiervoor aan het begin van elk schooljaar uw toestemming. U kunt een wijziging van een eerdere toestemming of niet-verleende toestemming ook via de Parro app vastleggen. Wanneer de leerkracht foto’s deelt met (uitsluitend) de groep in Parro, is de afspraak dat er alleen een foto gedeeld wordt als er toestemming is van de ouders van de leerling(en) die op de foto te zien zijn. Afspraak is ook dat u deze foto’s niet deelt op andere social media; u bent dan namelijk in overtreding met de wettelijke regelingen hierover.

Wat kunnen we met Parro? Graag laten we u weten hoe we Parro als leerkracht gaan gebruiken. De mogelijkheden lichten we per functie kort toe in deze brief. Mededelingen van school We zullen minder via de nieuwsbrief communiceren en meer via deze app. Zo ontvangt u mededelingen die de groep(en) van uw kind(eren) aangaan en voor u van belang zijn. De groepsagenda op uw mobiel/computer Er is een groepsagenda op maat met alleen items die van belang zijn voor de groep(en) van uw kind(eren). Via agenda-items kunt u zich ook eenvoudig aanmelden voor activiteiten. Nieuws uit de groep van uw kind U bent direct op de hoogte van nieuwtjes over wat er gebeurt in de groep(en) van uw kind(eren). De leerkracht maakt foto’s en deelt activiteiten met u.

Aanmelden voor ontwikelgesprekken U kunt in Parro intekenen voor gesprekken. Ook kunt u aangeven waarover u met de leerkracht wilt spreken.

Absenties doorgeven Als uw kind ziek of afwezig is, kunt u dat via Parro doorgeven aan de leerkracht. Privacy-voorkeuren opgeven en/of inzien