Acadin

Wij maken gebruik van Acadin.  Dit is een digitale leeromgeving voor talentvolle leerlingen (25% best presterende leerlingen, inclusief hoogbegaafde leerlingen) in de groepen 1 t/m 8 van het primair onderwijs.

Acadin is een omgeving die gevuld is met uitdagende leeractiviteiten over allerlei onderwerpen.
Speciaal geselecteerd om het leren op school voor slimme leerlingen te verrijken.
Kenmerkend voor deze leeractiviteiten is, dat ze een open karakter hebben.
Er moet écht nagedacht worden.
Leerlingen leren dus niet alleen feitenkennis en vaardigheden, ze leren ook hoe ze moeten leren!
Leren leren.
En juist dat is zo belangrijk voor deze groep leerlingen.