Meldcode Kindermishandeling

Sinds 1 juli 2013 zijn scholen verplicht te handelen volgens de Meldcode Kindermishandeling. Per 1 januari 2019 is er een verbeterde meldcode. De scholen van onze vereniging VCO Midden- en Oost- Groningen hebben deze verbeterde meldcode ingevoerd en handelen volgens het afwegingskader meldcode bij kindermishandeling.