Passend Onderwijs


Elke school heeft in het kader van Passend Onderwijs een  Schoolondersteuningsprofiel (SOP). Wij willen zoveel mogelijk tegemoet komen aan de onderwijsbehoeften van alle leerlingen. Dat willen we organiseren in de klas door de instructiebehoefte van ieder kind goed te monitoren. Soms is er extra ondersteuning nodig. Binnen onze vereniging VCO Midden- en Oost-Groningen maken we dan gebruik van het ondersteuningsteam VESTE
 
Soms zijn er grenzen aan onze zorg en kunnen we een leerling op het gebied van zorg niet bieden wat het nodig heeft. Ook dat hebben we omschreven in ons Schoolondersteuningsprofiel (SOP).