The Leader in Me
Wij willen onze leerlingen goed voorbereiden op hun toekomst.
Daarom is het belangrijk dat ze de 21-eeuwse vaardigheden (Life skills) ontwikkelen.
Deze levensvaardigheden helpen de kinderen hun eigen regie te nemen op hun
persoonlijke levensweg.“The Leader in Me” is een pedagogische leerlijn voor basisscholen die kinderen op
een speelse manier 7 gewoonten aanleert, gericht op persoonlijke groei en relaties
met anderen.
Het zijn de 7 gewoonten die veel mensen zullen kennen van Steven Covey, auteur
van het bekroonde leiderschapsboek 'The 7 habits of highly effective people’.
De kern van het boek is dat effectieve mensen een zevental gewoontes hebben die
de basis zijn voor hun succes en dat iedereen deze gewoonten bij zichzelf (verder)
kan ontwikkelen.

Hoe 7 gewoonten zorgen voor leiderschap
Het leiderschap van Covey gaat vooral over zelf-leiderschap.
Bij persoonlijk leiderschap gaat het om leiding geven aan jezelf,
inzicht krijgen in jezelf en je relatie met anderen.
Het gaat om zicht krijgen op je eigen aandeel en je verantwoordelijkheid in
allerlei (sociale) situaties.

Deze 7 gewoonten worden weergegeven in de vorm van een boom.
Hierin zijn de gewoonten af te lezen.
De basis voor effectief leiderschap is te vinden bij de wortels van de boom. 

Hierbij gaat het om gewoonten 1, 2 en 3. 

Deze gewoonten helpen om meer grip te krijgen op de eigen keuzes en te werken aan jezelf.
Zonder deze wortels kan de boom niet groeien en staat de boom niet stevig.
Met deze 3 gewoonten word je zelf steviger, zodat je niet ‘zomaar omvalt’,
onzeker wordt, bang of klagerig bent, maar grip krijgt op sociale situaties en je eigen
verantwoordelijkheid en aandeel ziet. 


Ik kan kiezen en neem mijn verantwoordelijkheid voor mijn keuzes
en voor mijn eigen leven,  ik ben trots op mezelf en neem initiatief.      


                                         
Ik heb een doel voor ogen,
ik weet wat ik wil bereiken in het leven,
mijn bijdrage in de klas doet er toe. 
 
Ik doe de belangrijkste dingen eerst,
ik maak een plan en volg dit plan (eerst werken dan spelen).
 
Als er succesvol wordt geïnvesteerd in deze
eerste drie gewoonten,
dan is er sprake van persoonlijke groei.
Vanuit deze groei ontstaat er groei in relaties met
anderen.
Want als je je eigen keuzes durft te maken en weet wat je wilt,
is het makkelijker om op een goede manier relaties aan te gaan met anderen.

Gewoonten 4, 5 en 6 gaan over het omgaan met anderen.
Ze vormen de stam van de boom.
De stam staat symbool voor jou en je relaties met anderen.
Vanuit jezelf (de wortels) bewandel je de weg naar de ander, naar ‘samen’ en samenwerking.
Je leert beter samenwerken, beter naar elkaar luisteren en meer communiceren.
Er ontstaat dan begrip voor elkaar.
Bij gewoonte 6 (Creëer synergie: samen is beter) gaat het er om dat je verschillen
leert waarderen en accepteren.
Niemand is gelijk. Iedereen heeft talenten.Niet alleen ik, niet alleen jij, maar beter voor ons allebei!
Ik ga ervan uit dat iedereen kan winnen, als er conflicten zijn
probeer ik die met respect voor iedereen op te lossen.


Ik luister echt naar mensen,
ik probeer zaken door verschillende brillen te bekijken
en te begrijpen.
Ik luister niet alleen maar ook vooral met mijn ogen en mijn hart om jou te begrijpen.

Samen kunnen we meer dan alleen.
Ik werk samen met anderen, dan bereiken
we meer, samen komen we tot een andere oplossingsideeën.

Om de gewoonten 1 tot en met 6 te realiseren is gewoonte 7 van groot belang.
Investeer in jezelf. Eet en leef gezond. Doe leuke dingen.
Het gaat hierbij om het zoeken van evenwicht tussen lichaam, hart, geest en ziel.
Niet voor niets vormt deze gewoonte de kruin van de boom. 
 


Ik zorg goed voor mijn lichaam, geest en ziel.
Ik doe regelmatig aan sport,
eet gezond en breng tijd door met vrienden.
Ik leer niet alleen op school, maar ook thuis en buiten.

De 7 gewoontes helpen ons:
  • om op basis van keuzemogelijkheden en argumentatie zelf verantwoorde beslissingen te nemen;
  • om tijd zinvol te besteden;
  • om bewust te worden van eigen zijn en kunnen; elkaar te begrijpen en relaties op te bouwen en te onderhouden;
  • om de kracht van samenwerken te ontdekken en te gebruiken.

Kortom: Leiderschap is vanuit een positief zelfbeeld ruimte en tijd krijgen 
om verantwoorde keuzes te maken, voor jezelf en de ander en je als totaal mens te ontwikkelen. 

“Het beste wat je kunt worden, is jezelf”

          Stephen Covey


Klik hier voor meer informatie.