Onze visie op ouderbetrokkenheid

CBS Maranatha is een kleurrijke school, waar we recht willen doen aan de verschillen tussen mensen en waar de kinderen leren met plezier.
We vinden de samenwerking met de ouders van onze leerlingen belangrijk omdat onze school een nog fijnere en veiligere plek wordt als we elkaar goed kennen.
We weten dat de kinderen meer leren als de ouders positief betrokken zijn bij dat leren en bij de school.
En we werken graag samen met ouders om bijzondere dingen op of rondom school te organiseren voor de kinderen.