KiVa  

KiVa is een programma voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen op de basisschool. KiVa richt zich op positieve groepsvorming en het verbeteren van de sociale veiligheid. Binnen KiVa ligt de nadruk op de groep als geheel.

Het motto van KiVa luidt dan ook:

KiVa-thema’s

Zowel in de onder- als in de bovenbouw werken we met KiVa vanuit tien thema’s:
Aan elk thema zit een KiVa-regel verbonden. Dit is de centrale boodschap van dat thema. De regels samen vormen het KiVa-contract en deze hangt in elk klaslokaal. Het is belangrijk dat iedereen op school zich aan de regels houdt, zodat we er samen een fijne school van kunnen maken. Iedereen “ondertekent‟ het contract.
Zo laten we zien dat we ons steentje willen bijdragen aan een fijne groep!


Wat gaan we leren?

 • Na afloop van elk thema hebben de kinderen het volgende geleerd;

   weten wat een leuke school is;
   weten leuke en minder leuke kanten van alleen en van samen zijn;
   kennen elkaar en weten hoe ze de groep ervaren;
   weten wat respect is;
   kunnen respect herkennen en tonen;
   kennen verschillende relaties:

    weten wat het KiVa-contract is;
     weten wat regels zijn;

    hebben een eigen contact;kunnen herhalen wat er behandeld is in de les;
    weten hoe je met respect met elkaar omgaat
    weten dat onze KiVacoördinatoren Judith Bont en Shary Bakker zijn.

Bezoek voor meer informatie www.kivaschool.nl.
Klik hier voor  het KiVa protocol sociale veiligheid
Klik hier voor de KiVa oudergids
Voor leerlingen wordt de wet Veiligheid op school, in dit filmpje
uitgelegd.